Vă invităm să citiți 11 studii de caz, pentru a înțelege și mai bine cum sunt organizate serviciile de prevenire a separării și care este impactul lor în comunitate.

Studii de caz

Acest site cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  
www.poca.ro

MySMIS/127380
Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.
© Copyright 2023 ANDPDCA