Metodologia de selecție
a modelelor de servicii

Modelele de servicii de prevenire a separării copilului de familie incluse în acest website au fost selectate în baza unei cercetări ample care a combinat analiza documentară, ancheta prin chestionar și interviuri semi-structurate. Procesul de selecție a fost organizat în cinci etape, așa cum sunt prezentate în continuare:

Procesul de selecție

Identificarea
301
MODELE
Descrierea modelelor
225
MODELE
Evaluarea
64
MODELE
Validarea
telefonică/online
60
MODELE
Prezentarea
60
MODELE
1
Etapa 1.
Identificarea propunerilor de modele
DGASPC-uri, federații și ONG-uri au fost invitate să recomande modele de servicii de prevenire a separării copilului de familie, pe baza informațiilor deținute despre impactul demonstrat al acestora la nivel local sau național. Recomandările au fost transmise prin completarea Formularului 1 pentru Identificarea modelelor.
2
Etapa 2.
Colectarea de date suplimentare
Inițiatorii serviciilor și activităților recomandate prin Formularul 1 au fost contactați și invitați să transmită informații suplimentare privind modelele, prin completarea Formularului 2 (Fișa serviciului/intervenției). Au fost solicitate următoarele categorii de informații: date generale, descrierea serviciului/intervenției (context, activități, buget, resurse umane, resurse materiale); abordarea serviciului/intervenție; rezultatele așteptate și obținute; evaluări ale serviciului/intervenției; durabilitatea serviciului/intervenției și potențialul de replicare; diseminarea rezultatelor și a lecțiilor învățate; auto-evaluarea îndeplinirii celor șase criterii de evaluare propuse.
3
Etapa 3.
Evaluarea serviciilor/intervențiilor
Mai întâi a fost realizată o evaluare de conformitate de către echipa Băncii Mondiale, prin care au fost selectate modelele pentru pentru care existau informațiile solicitate în Formularul 2. Apoi, fiecare serviciu/intervenție a fost evaluat/ă de câte doi sau trei experți de sector (social, educație, sănătate), în funcție de tipurile de activități derulate.

Criteriile de evaluare au fost:
1. Există o corespondență între activități și rezultatele așteptate ale Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020.      
2. Există evidențe obiective, minimale, ale impactului pozitiv și tangibil.                                               
3. Are potențial de replicare cu resurse locale existente, în contextul comunităților rurale din România. 
4. Rezultatele și lecțiile învățate au fost diseminate.
5a. Are cel puțin de doi ani de funcționare continuă și există evidențe ale durabilității activităților. 
5b. Dacă are mai puțin de doi ani, intervenția poate fi înscrisă în categoria practicilor inovative.
6. Este fundamentată pe o abordare participativă.

Serviciile/Intervențiile care au obținut DA la toate cele șase criterii, din partea tuturor evaluatorilor, au trecut în etapa 4, cea de validare telefonică/online.
4
Etapa 4.
Validarea telefonică/online
Validarea telefonică/online a serviciilor/intervențiilor evaluate a cuprins trei pași:
1) Validare cu organizația care implementează serviciul/intervenția, pe următoarele teme: factori de succes, constrângeri, potențial de replicabilitate, lecții învățate, durabilitatea serviciului/intervenției.
2) Validare cu alți actori instituționali sau specialiști relevanți la nivel local, pe următoarele teme: diseminare, parteneriat și participare, impact la nivel de comunitate, durabilitatea serviciului/intervenției.
3) Validare cu persoanele care au beneficiat de serviciul/intervenția în cauză, pe următoarele teme: parteneriat și participare, impact la nivel de comunitate, durabilitatea serviciului/intervenției.

5
Etapa 5.
Prezentarea modelelor validate de servicii de prevenire
Dacă datele culese pe durata etapei de validare telefonică/online au confirmat informațiile din documentele folosite pentru evaluare și dacă beneficiarii au validat serviciu/intervenția (considerând că vocile lor sunt ascultate, iar nevoile lor sunt satisfăcător adresate), atunci practica a fost selectată drept model și a fost inclusă în „Ghidul de modele alternative de dezvoltare a activității de prevenire a separării copilului de familie” și pe website-ul www.comunitate.copii.ro.

Pentru mai multe detalii privind procesul de selecție, accesați Metodologia de selecție a modelelor alternative din cadrul „Ghidul de modele alternative de dezvoltare a activității de prevenire a separării copilului de familie”.

Modele selectate

Acest site cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  
www.poca.ro

MySMIS/127380
Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.
© Copyright 2023 ANDPDCA