Modele de servicii
de prevenire a separării
copilului de familie

Vă invităm să cunoașteți 60 de modele de servicii de prevenire a separării copilului de familie, implementate de instutuții publice și de organizații neguvernamentale din România. Modelele prezentate oferă o gamă largă de tipuri de intervenții pentru înlăturarea sau ameliorarea riscurilor sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate cu care se confruntă familiile vulnerabile. Sperăm ca aceste practici să vă inspire și să vă ofere exemple utile privind modalitățile în care pot fi dezvoltate intervenții de calitate pe plan local, care să asigure cât mai multe șanse de dezvoltare armonioasă pentru copii, aproape de familiile lor.

Procesul de selecție

Identificarea
301
MODELE
Descrierea modelelor
225
MODELE
Evaluarea
64
MODELE
Validarea
telefonică/online
60
MODELE
Prezentarea
60
MODELE
VEZI PROCESUL

Harta modelelor selectate


Acest site cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  
www.poca.ro

MySMIS/127380
Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.
© Copyright 2023 ANDPDCA