Integrarea socială și educațională a copiilor de etnie romă din comunitatea Tărian

Asocatia Dorcas Aid Romania
JUDEȚE:
Bihor
Localități:
Tărian, Girisu de Criș
RISCURI:
Educationale
Sociale
Sănătate
Economice
SERVICII:
Educaționale
Sociale
Sănătate
Ocupare
Locuire
BENEFICARI
De activitățile programului beneficiază: copii din medii defavorizate de etnie romă și română, adulți romi, actori locali.
Activități și servicii

Proiectul are ca obiectiv producerea de schimbări atât la nivel individual – al copiilor și adulților defavorizați, al personalului din instituții (de învățământ, de sănătate, etc.), cât și la nivel comunitar, plecând de la premisă că o condiție importantă în succesul schimbării este crearea unui context favorabil. Totodată, proiectul urmărește dezvoltarea locală a comunității prin crearea de parteneriate puternice.

Pentru îmbunătățirea nivelului educațional la nivelul copiilor, a fost înființat un centru de tip „Școală după școală”. În cadrul acestuia, copiii sunt sprijiniți la realizarea temelor, beneficiază de rechizite, o masa caldă zilnică și participă la instruiri pe teme precum: igiena, sănătata, dezvoltarea abilităților de viață, educația financiară (programul „Aflatoun”), prevenirea traficului de persoane, a căsătoriilor timpurii și a sarcinilor în adolescență. De asemenea, copiii participă la evenimente speciale precum serbări, tabere de vară sau evenimente în comunitate.

Pentru adulți, proiectul oferă consiliere și instruiri pe teme legate de sănătate, igienă și îngrijire medicală, creșterea și protecția copiilor, traficul de persoane, căsătorie timpurie, sarcini în adolescență, protecție împotriva abuzului și violenței domestice.

Intervenția cuprinde, totodată, asistență pentru generarea de venituri și îmbunătățirea accesului pe piața muncii, sprijinind beneficiarii în identificarea de locuri de muncă, în pregătirea documentelor necesare și prin facilitarea relațiilor cu reprezentanții autorităților publice. Pentru creșterea competențelor femeilor rome, proiectul a facilitat participarea acestora la un curs de croitorie, în urma căruia au fost create și puse în vânzare produsele rezultate, iar femeile au participat la evenimente și târguri de produse. De asemenea, proiectul a sprijinit beneficiarii cu hrană, produse de igienă și materiale pentru repararea caselor.

Proiectul este derulat printr-un parteneriat între ONG-uri și instituții (școala, primăria), iar în cadrul intervenției există un comitet dedicat, din care fac parte managerul de proiect, directorul școlii, un reprezentant al primăriei și un reprezentant al comunității de romi. Aceștia se întâlnesc o dată pe lună sau o dată la două luni pentru a discuta despre problemele comunității.

Asociația Dorcas Aid România organizează cursuri de dezvoltare comunitară pentru membrii proiectului și pentru alți actori interesați și participă la evenimente care au scopul de a crea parteneriate, pe teme referitoare la incluziunea romilor, combaterea sărăciei și protecția copilului.

VOCEA ORGANIZAȚIEI

„Am început proiectul în Tărian în anul 2012, iar strategia de intervenție s-a axat pe o analiză a contextului local. Durata unui proiect este de 3 ani, astfel, până în prezent am inițiat 3 proiecte în această comunitate. Toate activitățile s-au planificat în funcție de analizele contextului și de evaluările de la final de proiect.” (Reprezentant al Asociației Dorcas Aid România)

Adaptări La Pandemia Covid-19

„Marea noastră provocare a fost educația copiilor, a fost foarte dificilă și încă este. Ne gândim la activitățile prin care aceștia chiar ar putea continua să învețe. Chiar și în perioada stării de urgență, tot timpul era cineva pe teren, cu rechizite și mini-proiecte. Le-am dat copiilor să construiască, să lipească sau să rezolve anumite probleme. Nu au tablete, telefoane, astfel că școala online iese din discuție.” (Reprezentant al Asociației Dorcas Aid România)

BENEFICIARI 2020: 172
REZULTATE

În perioada 2019-2020:

− A fost diminuată excluziunea socială a persoanelor marginalizate prin îmbunătățirea nivelului de educație, igienă și nutriție pentru 82 de copii romi și români.

− A fost crescută stima de sine și motivația celor 82 de copii care participă la cursuri și își continuă activ educația.

− 82 de copii și 81 de adulți au fost consiliați.

− 81 de adulți au condiții de viață mai bune.

− 81 de adulți români și romi au beneficiat de servicii de conștientizare (materiale, întâlniri, instruiri etc.).

− Au fost acoperite nevoi de bază, prin oferirea de hrană și produse de igienă pentru 81 de adulți.

− 14 femei rome au participat la cursul de croitorie.

− 222 de persoane, marginalizate și ne-marginalizate, au participat la evenimente comunitare.

− 350 de persoane din comunitate au fost sensibilizate și încurajate să își asume responsabilitatea față de romii săraci și excluși, prin participarea la evenimente sau parcurgerea materialelor realizate în cadrul proiectului.

„Avem copii care reprezintă prima generație care termină clasa a VIII-a. Doi din 5 chiar au decis să meargă la liceu.” (Reprezentant al Asociației Dorcas Aid România)

„Timp de 8 ani, de când avem proiectul, copiii din clasele I-VIII rămân acolo să-și facă temele după școală, excluzând această situație de pandemie. De obicei copiii romi nu termină nici măcar clasa a VIII-a și abandonează școala, e un lucru foarte obișnuit. Succesul este că termină ciclul gimnazial, pentru că provin din familii cu părinți total analfabeți.” (Reprezentant al Școlii Generale nr. 1 Tărian)

Lecții invățate

Abordarea trebuie să ia în calcul cele 3 nivele de intervenție: individual, comunitar și de societate.

Este importantă consilierea și dezvoltarea unei relații pozitive, de încredere, cu beneficiarii.

Este necesară existența unui sistem prin care persoanele vulnerabile să poată contribui activ în proiect – proiectul nu încurajează donațiile care nu duc la responsabilizarea individului.

Este necesară implicarea și altor parteneri care pot contribui, cu expertiza și experiența lor, la diversificarea activităților care se axează pe romii vulnerabili (de exemplu: în formări pentru părinți, acțiuni de prevenire a traficului de ființe umane sau în dezvoltarea abilităților profesionale și consiliere).

„Este necesară implicarea altor actori din comunitate. Credem foarte mult în colaborare pentru a obține rezultate durabile.” (Reprezentant al Asociației Dorcas Aid România)

Activitatea de generare a veniturilor reprezintă o oportunitate de a implica actori din mediul de afaceri.

Participarea la diferite evenimente regionale, naționale și internaționale poate contribui la identificarea de noi parteneri.


PARTENERI
Centrul Creștin Betania Oradea, Primăria Girișu de Criș, Școala generală nr. 1 Tărian, Organizația Abolishion.
SURSE DE finanțare

Buget local

Sponsorizări companii

ONG-uri internaționale
Anul
înființarii:
2012
Număr
beneficiari:
359
Număr
angajați:
3
Număr
voluntari:
8
Descarcă MODELul
Distribuie modelul

Warning: Undefined variable $post in /home/WWW/comunitate.copii.ro/htdocs/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 2

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/WWW/comunitate.copii.ro/htdocs/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 2

Modele similare

This website is co-financed by the European Social Fund, through Operational Program "Administrative Capacity" 2014-2020.
www.poca.ro

MySMIS/127380
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union. The entire responsibility for the correctness and consistency of the information presented lies with the initiators of the website.
© Copyright 2023 ANDPDCA
Acest site cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  
www.poca.ro

MySMIS/127380
Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.
© Copyright 2023 ANDPDCA