De la îngrijirea în instituții
la îngrijirea în comunitate

Acest website a fost construit în cadrul proiectului „Progres în asigurarea tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în comunitate”, prin care Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) are ca obiectiv creşterea capacității administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, în vederea optimizării procesului de asigurare a tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în comunitate.
Există numeroase dovezi care arată că instituțiile pentru îngrijirea copiilor nu pot asigura servicii centrate pe persoană și că îngrijirea instituționalizată afectează pregătirea copiilor de a face parte „pe deplin din comunitatea lor și din societate în sens larg” (Grupul European de Experţi în tranziţia de la îngrijirea instituţională către cea din cadrul comunităţii, 2012). În același timp, studiile arată că serviciile din cadrul comunităților sprijină viața de familie și contribuie la o mai mare calitate a vieții, „prevenind necesitatea de a plasa copilul în îngrijire alternativă, cu alte cuvinte, de a fi separat de rudele sale apropiate sau îndepărtate sau de alte persoane care îl îngrijesc”. (Idem)
Proiectul de față este realizat în cadrul angajamentului luat de ANDPDCA pentru asigurarea tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în comunitate, oferind sprijin autorităților administrației publice centrale și locale în implementarea acestui deziderat.

Proiectul urmărește:

1.
Dezvoltarea şi aplicarea unui sistem de politici bazate pe dovezi în domeniul protecţiei copilului, prin implementarea la
nivel naţional a unui sistem de monitorizare şi evaluare periodică a stadiului tranziţiei de la îngrijirea în instituţii la îngrijirea în comunitate.
află mai multe
2.
Sprijinirea dezvoltării autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul prevenirii separării copilului de familie, în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite copiilor expuşi riscului de separare de familie.

Pentru atingerea acestui obiectiv, a fost dezvoltat „Ghidul de modele alternative de dezvoltare a activității de prevenire a separării copilului de familie” ce poate fi vizualizat într-o formă interactivă în cadrul acestui website. De asemenea, în perioada iulie-decembrie 2021, ANDPDCA, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, va sprijini 100 de autorități locale să dezvolte planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie.
află mai multe

Rezultate preconizate:

Rezultat 1
Propunere de politică publică pentru îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor alternative la îngrijirea în instituţii.
Rezultat 2
Un ghid practic de modele de servicii și activităţii de prevenire a separării copilului de familie.
Rezultat 3
Propunere de politică publică pentru îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie.
Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
Asistență tehnică: Banca Mondială
Data începerii:  2 august 2019
Valoare totală:  8.359.522,06 Lei (din care 7.020.649,55 contribuția financiară din partea Uniunii Europene și 1.338.872,51 contribuție ANDPDCA)
Acest site cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.  
www.poca.ro

MySMIS/127380
Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.
© Copyright 2023 ANDPDCA